O firmie

MORIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na rynku wyrobów hutniczych od 1994 roku. Firma od wielu lat jest dostawcą szerokiej gamy i wysokiej jakości wyrobów hutniczych dla wielu segmentów rynku, w tym: kolejnictwa, przemysłu maszynowego, przemysłu konstrukcji stalowych, górnictwa, budownictwa i firm handlowych.W ramach dywersyfikacji swojej działalności firma MORIS przeprowadziła innowacyjną inwestycję, która zaowocowała powstaniem Zgrzewalni Szyn Kolejowych w Chorzowie. Zakład ten jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, a jego park maszynowy gwarantuje uzyskanie najwyższych wymaganych dla wyrobu parametrów, co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu Q2 wydanym przez DB.

Pełna automatyzacja procesów zgrzewania szyn kolejowych, ich prostowania oraz szlifowania zgrzein gwarantuje powtarzalność wyrobów gotowych o najwyższej światowej jakości.

MORIS oferuje szyny kolejowe typu: 49E1, 60E1, 60E2; 54E1 w długościach do 360 metrów, zgrzane z odcinków o długości do 120 metrów w gatunkach R260 oraz R350HT.

W ramach posiadanego zaplecza magazynowego - nowoczesnej, wielonawowej hali magazynowej oraz zewnętrznych magazynów, MORIS ma możliwość składowania wyrobów gotowych na łącznej powierzchni 30.000 m2. Pozwala to na elastyczność, jak i stabilność dostaw.

MORIS jest licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym. Spółka w ramach sprzedaży szyn oferuje również ich transport. Posiadany przez Spółkę specjalistyczny tabor kolejowy (wagony rozładowcze) oraz doświadczeni w jego obsłudze pracownicy zapewniają bezpieczny i szybki rozładunek.

W swojej ofercie handlowej MORIS posiada szeroką gamę wyrobów hutniczych, w tym pręty okrągłe, pręty płaskie, pręty kwadratowe, blachy, kątowniki, teowniki, ceowniki, kształtowniki górnicze, kształtowniki kolejowe, szyny kolejowe, szyny podsuwnicowe, szyny pośrednie, szyny tramwajowe oraz akcesoria kolejowe.

Spółka realizuje samochodowe przewozy krajowe i międzynarodowe w ramach udzielonej licencji. MORIS dysponuje obecnie ciągnikami siodłowymi marki Mercedes z naczepami odkrytymi, bądź plandekami typu mega i standard. Dysponujemy specjalistycznymi naczepami, służącymi do przewozu stali i wyrobów stalowych oraz szyn o długości do 35 m.

Certyfikaty / Polityka jakości

Działalność MORIS prowadzona jest zgodnie z założeniami polityki jakości w ramach posiadanego certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001 : 2015.

Projekty unijne

Cięcie i otworowanie

W ramach Programu innowacyjnego uruchomiono linie do cięcia i otworowania szyn oraz elementów konstrukcyjnych. Dwie linie technologiczne umożliwiają przygotowanie elementów szynowych gotowych do montażu w rozjeździe kolejowym. Otworowanie realizowane jest w oparciu o dokumentację klienta.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

Wróć: do góry^