O firmě

MORIS Společnost s ručním omezeným působí na trhu hutních výrobků od roku 1994. Firma je po celou řadu let dodavatelem šíroké palety a vysoké kvality hutních výrobku pro mnoho segmentů trhu, vč.: železnictví, strojírenství, průmyslu ocelových konstrukcí, hornictví, stavebnictví a obchodních firem.V rámci diverzifikace své činnosti firma MORIS provedla inovativní investici, která měla za následek vznik Svařovny Železničních Kolejnic v Chorzově (pl. Zgrzewalnia Szyn Kolejowych w Chorzowie). Tento podnik je jedním z nejmodernějších v Evropě, a jeho strojírensko-výrobní park garantuje získání nejvyšších vyžadovaných pro výrobu parametrů.

Plná automatizace procesů svařování železničních kolejnic, jejich vyrovnávání a broušení svarů garantuje opakovatelnost hotových výrobků o nejvyšší světové kvalitě.

MORIS nabízí železniční kolejnice typu: 49E1, 60E1, 60E2; 54E1 v délkách do 360 metrů, svařovaných z úseků o délce od 30 do 120 metrů.

V rámci vlastněného pomocného skladového prostoru – moderní, vícelodní skladové haly a vnějších skladů, MORIS má možnost skladování hotových výrobků na celkové ploše 30.000 m2. Dovoluje to pružnost a stabilitu dodávek.

MORIS je železničním podnikem, který je držitelem licence. Společnost v rámci prodeje kolejnic nabízí také jejich dopravu. Vlastněný Společností speciální železniční park (vykládací vagóny) a zkušení v jeho obsluze pracovníci zajišťují bezpečnou a rychlou vykládku.

Ve své obchodní nabídce MORIS má širokou paletu hutních výrobků, v tom tyče kruhové, tyče ploché, tyče čtvercové, plechy, úhelníky, T-profily, U profily, hornické profily, železniční profily, železniční kolejnice, jeřábové kolejnice, střední kolejnice, tramvajové kolejnice a železniční vybavení.

Společnost realizuje automobilové vnitrostátní a mezinárodní přepravy v rámci udělené licence. MORIS disponuje nyní návěsovými tahači značky Mercedes s otevřenými návěsy, nebo plachtami typu mega a standard. Činnost MORIS je vedená v souladu s předpoklady politiky jakosti v rámci vlastněného certifikátu shodnosti Řídícího Systému Jakosti s normou ISO 9001:2008.

Certifikace / Politika kvality

Pracujeme v souladu s ISO 9001: 2015.

Projekty EU

Návrat: na začátek^