Informujemy, że dnia 17.02.2014 r. nastąpiła zmiana siedziby MORIS Sp. z o.o.

Aktualny adres siedziby
MORIS Sp. z o.o.
41-503 Chorzów, ul. Wiejska 27